Crosspath 

Coaching and therapy

Manueeltherapie

Deze vorm van manuele therapie die in de praktijk wordt gehanteerd is in de jaren zestig ontwikkeld door dhr G. van der Bijl. Belangrijk binnen deze methode is de gedachte dat klachten in het bewegingsapparaat meestal niet aan één locatie te koppelen zijn. Vaak zijn meerdere gewrichten betrokken bij het ontstaan en het in stand houden van deze klachten. Vandaar dat in de behandeling zoveel mogelijk gewrichten worden behandeld. Om die reden duurt een behandeling 45-60 minuten. 

Manueeltherapie is een behandelmethode voor (langdurige) klachten aan het bewegingsapparaat of klachten die daaraan zijn gerelateerd. Er wordt níet gekraakt!

Centraal in deze therapie staat het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in uw hele lichaam.

De therapie richt zich op het wegnemen van de oorzaak van de klachten en niet op het bestrijden van de symptomen.

Vraaggesprek

In een eerste gesprek informeert de manueeltherapeut naar uw klachten op dit moment en naar de geschiedenis hiervan. Er wordt gevraagd naar de klachten, waar en wanneer ze optreden, hoe lang ze al bestaan, waardoor ze worden verergerd of juist minder worden enz. Ook kan gevraagd worden naar andere aandoeningen of ziektes, eerdere behandelingen, terwijl ook zaken als werk- en privé-omstandigheden aan bod kunnen komen.

Metingen en onderzoek

Het therapeutisch onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek dat gericht is op het opsporen van storingen in de functie van uw gewrichten. Medische verslagen en de onderzoeksresultaten van derden, waaronder röntgenfoto’s, scans en ook de resultaten van meetinstrumenten, worden bij het onderzoek betrokken.

Daarnaast worden metingen gedaan om te kunnen bepalen wat uw bewegingsvoorkeuren zijn. Enkele voorbeelden van metingen en bewegingen zijn: op welke manier kruist u de armen, met welk oog kijkt u bij voorkeur en met welke arm gooit u een bal. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat ieder lichaam asymmetrisch is.

Met deze gegevens wordt de manier berekend waarop de patiënt moet worden behandeld.

Behandeling

Op basis van alle gegevens is duidelijk hoe de therapeut uw gewrichten moet bewegen om een zo groot

mogelijk effect te bereiken. Tijdens de behandeling zullen in principe alle gewrichten van het lichaam, van 'top tot teen', worden behandeld op een zachte, meestal pijnvrije manier, óók als het om een duidelijk lokale klacht gaat. Dat is noodzakelijk, omdat alle borstukken van het lichaam in feite één lange keten vormen die elkaar in hun functioneren kunnen beïnvloeden. Dit met als doel de oorzaak van de klachten weg te nemen en de samenwerking tussen verschillende gewrichten te optimaliseren.

Het door de therapeut bewegen van de botstukken gebeurt door een lichte druk uit te oefenen op de botten, waarbij steeds het ene bot wordt bewogen en het aangrenzende botstuk wordt geremd in de beweging. De manier van bewegen is afhankelijk van de vorm van de gewrichten en komt overeen met hetgeen uit de bewegingsanalyse is berekend. Getracht wordt daarmee de optimale beweging in de gewrichten te herstellen, waardoor de patiënt weer in staat zal zijn elke houding probleemloos aan te nemen of elke beweging weer zonder moeite uit te voeren. Het gevolg daarvan is dat pijnlijke structuren zich herstellen.

Is de behandeling pijnlijk?

De behandeling is meestal pijnloos, met uitzondering van enige drukpijn bij hevige acute problematiek.

Door de behandeling zal nooit enige schade kunnen worden toegebracht omdat altijd binnen de natuurlijke grenzen van het gewricht wordt bewogen en tevens doordat met geringe kracht wordt gewerkt. Er wordt dus niet ‘gekraakt’.

De behandeling vindt plaats in verschillende uitgangshoudingen, zoals zit, zij-, rug- of buiklig. Dit is afhankelijk van de uit te voeren beweging. De therapeut gebruikt bij de behandeling naast zijn beide handen soms de borstkas om bepaalde bewegingen te kunnen uitvoeren.

Frequentie van de behandeling

De behandeling wordt om de 2 à 3 weken herhaald.

De periode tussen 2 behandelingen is noodzakelijk om het lichaam de tijd te geven anders te gaan bewegen en

daaraan te wennen. Bij elke behandeling wordt het bewegingsonderzoek herhaald en de metingen worden

regelmatig opnieuw uitgevoerd. Op deze manier wordt aan het begin van elke vervolgbehandeling bekeken of u inderdaad

anders bent gaan bewegen. Na twee of drie behandelingen wordt bekeken of er voldoende verbetering is opgetreden.

Als er geen verandering en/of verbetering is opgetreden wordt de behandeling gestopt. Zonodig zal de

therapeut verslag doen aan betrokken zorgverleners. Maximaal zijn er 8 behandelingen per jaar nodig.

Na afloop

Het kan voorkomen dat in de eerste dagen na de behandeling wat napijn optreedt, of een stijf gevoel. Dat komt omdat het lichaam zich moet aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Na enkele dagen zullen deze eventuele reacties vanzelf verdwijnen.

Indien nodig wordt een nieuwe afspraak gemaakt, waarbij meestal een periode van twee tot drie weken tussen de behandelingen zit, omdat weefsels zich eerst moeten kunnen aanpassen aan de veranderingen.

Nog wat aanvullende info:

Individualiteit

Ieder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen. We zien er

allemaal anders uit, we bewegen ook allemaal anders.

Bewegingsvoorkeur

Bij het op de fiets stappen, stapt u uit gewoonte met het linker of met het rechter been op. U kunt ook opstappen met het been

waarmee u doorgaans niet opstapt. Dit kost u echter veel meer moeite. U heeft bij het op een fiets stappen een voorkeur van

bewegen. Zo zijn er talloze situaties waarin een bewegingsvoorkeur naar voren komt. Denk bijvoorbeeld aan het gooien van

een bal, het vouwen van de handen en het kruisen van de armen. Onze bewegingsvoorkeur is van invloed op alle bewegingen

die we maken. Deze voorkeur voor bepaalde bewegingen zorgt er voor dat onze botten, gewrichten en spieren niet

volledig symmetrisch gevormd zijn. Mede door het bewegen wordt de vorm van onze gewrichten bepaald en door de

ontstane vorm hebben we onze voorkeursbewegingen. Er is dus sprake van een natuurlijke wisselwerking tussen bewegen

en vorm.

Verstoord evenwicht

Wanneer het natuurlijk evenwicht tussen de voorkeuren van bewegen en de vorm van het lichaam verstoord raakt, kunnen

er klachten ontstaan. Het evenwicht kan worden verstoord door een ongeluk (aanrijding, verzwikken van een enkel, val

van de trap), door een eenzijdige werkhouding, ongewone arbeid, knellende kleding, door psychische factoren, enz.

Van storing naar klachten

Wanneer we (bijvoorbeeld na het verzwikken van een enkel) gedwongen worden om de voet anders te bewegen, verandert

onze manier van lopen. Die andere manier van lopen gaat ook gepaard met een verandering van bewegingen in knieën,

heupen, het bekken, de wervelkolom en uiteindelijk het hele lichaam. Als het lichaam zich voldoende aan kan passen aan

deze andere manier van bewegen zullen er niet direct klachten ontstaan. Als deze persoon echter zou gaan hardlopen dan

kunnen de gemaakte aanpassingen weleens tekort schieten. Op deze manier kan een andere manier van lopen na het

verzwikken van een enkel uiteindelijk bijvoorbeeld lage rugklachten veroorzaken. Maar er kunnen zelfs klachten

ontstaan in de nek of op andere plaatsen, zoals een peesontsteking in de schouder, of een spierscheur in het boven-

been (omdat de knie gedwongen wordt om anders te gaan bewegen). De plaats waar de klacht zit zegt niet per se iets

over de oorzaak van de klachten. Het behandelen van alleen de plek waar de pijnklachten zich bevinden zal

de klachten daarom vaak niet geheel doen verdwijnen. Het evenwicht van het gehele lichaam zal hersteld moeten

worden om de oorzaak van de klachten op te heffen.

Werking van gewrichten

Gewrichtsbewegingen worden gestuurd door het gewrichtskapsel. Als het kapsel niet meer in staat is het gewricht op de

juiste manier te sturen dan ontstaat er een bewegingsbeperking van het gewricht. Als gevolg hiervan raken omringende

structuren als spieren, gewrichtsbanden en zenuwweefsel geïrriteerd met als gevolg pijn, stijfheid en functieverlies.

De manueeltherapeut beïnvloed tijdens de behandeling de functie van het gewrichtskapsel. Het effect: het gewricht be-

weegt spoeler. Als de gewrichtsfunctie na enkele behandelingen blijvend hersteld is zullen de pijnklachten verdwijnen.

Veel gestelde vragen

• Heb ik een verwijzing nodig van de huisarts of specialist?

Dit is niet noodzakelijk.

• Voor welke klachten kan ik bij een manueeltherapeut terecht?

Voor alle klachten die met het bewegen van het lichaam te maken hebben. Voorbeelden zijn: rugklachten, hernia,

ischias, ribklachten, nekklachten, knieklachten, enkelklachten, hielspoor, schouderklachten, hoofdpijn, artrose, whiplash,

tennisarm, bepaalde vormen van duizeligheid, scoliose. Deze behandelmethode is uitermate geschikt voor het

behandelen van klachten die al langer bestaan of steeds terug komen. Binnen 1 sessie worden meerdere klachten

tegelijkertijd behandeld.

• Wat kunt u na de behandeling verwachten?

De klachten kunnen direct of enige dagen na de behandeling verminderen. Er kan misschien wat vermoeidheid,

hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of enige verheviging van de klachten optreden in de eerste paar dagen na de

behandeling. Maakt u zich hier geen zorgen over. Deze reacties zijn van voorbijgaande aard en zijn normaal.

• Wat kost een behandeling?

Kijk hiervoor bij het onderstaande kopje. De behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekering!

0